ขูดหินปูน

การขูดหินปูนและขัดฟัน คือ การทำความสะอาดผิว ฟันโดยการขจัดคราบที่ติดบน ผิวฟัน คอฟัน และบริเวณใต้เหงือก หลังจากนั้นจึงจะทำการขัดผิวฟันให้มีความเงา งาม โดยทันตแพทย์จะให้ความสำคัญกับบริเวณใต้เหงือก ด้านหลังฟัน และช่องฟัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มักจะทำความสะอาดไม่ทั่วถึงในการแปรงฟัน ซึ่งจะสามารถช่วยลด ปัญหาการเกิดกลิ่นปากและโรคเหงือกได้ ตอนขูดหินปูนคุณหมอจะขูดไปที่บริเวณ โคนฟัน เพราะหินปูนชอบไปเกาะอยู่บริเวณนั้น แล้วจะทำให้เหงือกร่นและอักเสบ เมื่อขูดหินปูนเสร็จคุณหมอก็จะลงฟลูออไรท์ให้อีกที

หลักการสำคัญในการรักษารากฟัน คือ ถ้าฟันมีการติดเชื้อในโพรงประสาท การ รักษาก็จะทำโดยการใส่ยาประเภทแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อ เมื่อมั่นใจแล้ว ว่าภายในคลองรากฟันปราศจากเชื้อ ก็จะทำการอุด และครอบฟันต่อไป