ครอบฟัน/สะพานฟัน

ครอบฟัน คือ ฟันปลอมแบบติดแน่นที่ทันตแพทย์จะสวมทับลงบนฟันซี่ที่มีปัญหา (ฟันแตก ฟันบิ่น ฟันที่อุดไม่ได้แล้ว หรือฟันที่ผ่านการรักษาราก เป็นต้น) คล้ายกับลักษณะของมงกุฎที่สวมลงบนศีรษะ (ครอบฟัน = Crown)

สะพานฟัน คือ แผงครอบฟันที่คร่อมทับ/ปิดช่องว่าง หรือปิดฟันหลอ โดยการสวม ครอบฟันซี่ริมทั้งสองด้าน ทับแบบติดแน่นลงบนฟันซี่สุดท้ายของช่องว่างทั้งสองด้าน เปรียบคล้ายกับลักษณะของ "สะพาน"

ครอบฟันหรือสะพานฟัน เป็นกระบวนการซ่อมแซมอย่างหนึ่ง ใช้สำหรับในกรณีที่

  • ฟันผุขนาดใหญ่จนไม่สามารถอุดด้วยวัสดุอุดอย่างอื่นได้
  • ฟันแตก ฟันร้าว
  • ฟันที่ผ่านการรักษาราก (ก่อนทำครอบฟันต้องมีการทำเดือยฟันร่วมด้วย)
  • ทดแทนฟันซี่ที่หายไป