ถอนฟัน

เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องถอนฟันคือ...

  • มีอาการฟัรผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
  • มีปัญหาโรคเหงือกรุนแรง (gum disease)
  • ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
  • มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟัน ซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่น ปัญหาฟันคุด
  • เพื่อเป็นการเตรียมก่อนที่จะเข้ารับการจัดฟัน