รากเทียม

การทำทันตกรรมรากเทียม เป็นวิวัฒนาการทางทันตกรรมเพื่อทำหน้าที่ทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป รากเทียมผลิตขึ้นจากไทเทเนียมซึ่งจะค่อยๆยึดติดแน่นในกระดูกภายใน 3-6 เดือนหลังทำการผ่าตัด จากนั้นรากเทียมจะทำหน้าที่รองรับการใส่ฟันปลอม การทำสะพานฟัน และการครอบฟัน แพทย์จะทำการผ่าตัดทำทันตกรรมรากเทียมให้แก่คนไข้ โดยให้มีสภาพใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด และไม่มีผลข้างเคียงต่อฟันส่วนที่เหลืออยู่และเนื้อเยื่อภายในช่องปาก

คนไข้ที่จะเข้ารับการทำทันตกรรมรากเทียม จะต้องมีปริมาณกระดูกในบริเวณขา กรรไกรที่เพียงพอเพื่อรองรับรากเทียม และที่สำคัญคือต้องมีเหงือกที่มีสุขภาพดี