เดือยฟัน

บางครั้งเมื่อรักษารากฟันเสร็จแล้ว คุณหมออาจจะบอกให้คนไข้ใส่เดือยฟัน ก่อนที่จะทำครอบฟัน ทั้งนี้เนื่องจากว่าเนื้อฟันนั้นเหลืออยู่น้อยมาก จนไม่แข็งแรงพอที่จะยึดครอบฟันให้ติดอยู่กับฟันได้ วิธีการก็คือคุณหมอจะทำการเจาะเข้าไปในรากฟัน (ที่รักษารากฟันแล้ว) เพื่อเตรียมฟันสำหรับทำเดือยฟัน เมื่อได้เดือยฟันมาแล้ว ก็จะเอา เดือยฟันยึดเข้ากับฟันด้วยซีเมนต์ที่ใช้เฉพาะในช่องปาก เดือยฟันที่ได้มานั้นก็จะทำรูปร่างให้เหมาะสมเพื่อให้ยึดกับครอบฟันได้ดี แล้วค่อยทำครอบฟันต่อไป