รักษารากฟัน

มีคนไข้หลายคนละเลยปล่อยฟันให้ผุทิ้งไว้ไม่รักษา และอุดฟันให้เรียบร้อยทำให้ โรคฟันลุกลามทำลายฟันมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน เกิดการอักเสบและ มีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน มีอาการปวดทรมาน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคคอย บ่อนทำลายสุขภาพร่างกายอย่างเรื้อรัง จนจำเป็นต้องถอนฟันไปแล้วมิใช่น้อย แต่เมื่อ เกิดความต้องการแก้ไขด้วยการรักษาฟันไว้ ไม่อยากถอนออกจากปาก ก็ต้องใช้วิธี "รักษารากฟัน"

หลักการสำคัญในการรักษารากฟันคือ ถ้าฟันมีการติดเชื้อในโพรงประสาท การ รักษาก็จะทำโดยการใส่ยาประเภทแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อ เมื่อมั่นใจแล้ว ว่าภายในคลองรากฟันปราศจากเชื้อ ก็จะทำการอุด และครอบฟันต่อไป