เคลือบฟัน หรือ การทำวีเนียร์

เคลือบฟัน หรือ การทำวีเนียร์ เป็นทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ(เล็กน้อย) เป็นการฉาบฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin) และ พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมาก เพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าฟัน ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ไขสีฟันคล้ำให้ดูเหมือนสีันธรรมชาติได้ โดยสูญเสียเนื้อฟันน้อยกว่าการทำครอบฟัน

วัตถุประสงค์ในการทำเคลือบฟันเทียม

  1. เพื่อปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆซี่ ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
  2. เพื่อแก้ไขรูปร่างฟันที่ผิดปกติ
  3. เพื่อรักษาฟันซึ่งเกิดการหักของฟันโดยไม่ทะลุโพรงประสาทฟัน
  4. เพื่อแก้ไขฟันที่มีเคลือบฟันผิดปกติ
  5. เพื่อแก้ไขฟันที่มีสีเข้มผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน
  6. เพื่อแก้ไขฟันที่เรียงตัวผิดปกติไม่มาก