ผ่าฟันคุด

ฟันคุด คือฟันที่งอกออกมาจากกรามไม่ได้เพราะไม่มีที่จะให้งอกออกมา สาเหตุที่ฟันงอกออกมาไม่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง กรามและฟันที่มีขนาดใหญ่และเคยใช้งานเพื่อกัดและฉีกอาหารที่เหนียว เช่น เนื้อดิบ รากไม้ นั้น ปัจจุบันมนุษย์ได้ลดการใช้ฟันในลักษณะดังกล่าวลง จึงทำให้ฟันและกรามมีขนาดเล็กลง ไม่มีพื้นที่พอจะให้ฟันกรามซี่สุดท้ายงอกออกมาได้ จึงเป็นสาเหตให้เกิดฟันคุดขึ้น

ทำไมถึงต้องผ่าฟันคุด?

  • เพื่อลดคราบหินปูนและแบคทีเรียบนฟันและซอกเหงือก เพราะฟันคุดที่ขึ้นมานั้น
  • อาจทำให้ฟันข้างเคียงเกิดอาการผุได้ง่ายเนื่องจากเป็นอุปสรรคในการทำความสะอาด
  • อาจเกิดอาการเกิดต่อมน้ำหรือก้อนซีสในเหงือก
  • อาจก่อให้เกิดอาการปวดบวม
  • อาจก่อให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ